Preorder our Lunchbox Book HERE!

FQA

 • Vật liệu polyurethane là gì?

  Polyurethane là một vật liệu đàn hồi mềm được sử dụng rộng rãi cho trong ngành công nghiệp mỹ phẩm như sản xuất bông tán mút tán kem, bông phấn .v.v.

 • Tại sao lại chọn vật liệu polyurethane để sản xuất khẩu trang?

  Theo dữ liệu khảo sát nghiên cứu cho thấy khoảng 80% những người bị dị ứng cảm thấy rằng khẩu trang là một biện pháp chống lại phấn hoa không hiệu quả.

  Những nỗ lực của chúng tôi để phát triển một chiếc khẩu trang có thể phù hợp với bất kỳ hình dạng khuôn mặt nào mà không để lại khoảng trống, giúp cho những người dị ứng, điều đó  đã khiến chúng tôi quyết định sử dụng polyurethane như một vật liệu trong sản xuất khẩu trang.

 • Tại sao lại chọn vật liệu polyurethane để sản xuất khẩu trang?

  Theo dữ liệu khảo sát nghiên cứu cho thấy khoảng 80% những người bị dị ứng cảm thấy rằng khẩu trang là một biện pháp chống lại phấn hoa không hiệu quả.

  Những nỗ lực của chúng tôi để phát triển một chiếc khẩu trang có thể phù hợp với bất kỳ hình dạng khuôn mặt nào mà không để lại khoảng trống, giúp cho những người dị ứng, điều đó  đã khiến chúng tôi quyết định sử dụng polyurethane như một vật liệu trong sản xuất khẩu trang.

 • Tại sao lại chọn vật liệu polyurethane để sản xuất khẩu trang?

  Theo dữ liệu khảo sát nghiên cứu cho thấy khoảng 80% những người bị dị ứng cảm thấy rằng khẩu trang là một biện pháp chống lại phấn hoa không hiệu quả.

  Những nỗ lực của chúng tôi để phát triển một chiếc khẩu trang có thể phù hợp với bất kỳ hình dạng khuôn mặt nào mà không để lại khoảng trống, giúp cho những người dị ứng, điều đó  đã khiến chúng tôi quyết định sử dụng polyurethane như một vật liệu trong sản xuất khẩu trang.

 • Tại sao lại chọn vật liệu polyurethane để sản xuất khẩu trang?

  Theo dữ liệu khảo sát nghiên cứu cho thấy khoảng 80% những người bị dị ứng cảm thấy rằng khẩu trang là một biện pháp chống lại phấn hoa không hiệu quả.

  Những nỗ lực của chúng tôi để phát triển một chiếc khẩu trang có thể phù hợp với bất kỳ hình dạng khuôn mặt nào mà không để lại khoảng trống, giúp cho những người dị ứng, điều đó  đã khiến chúng tôi quyết định sử dụng polyurethane như một vật liệu trong sản xuất khẩu trang.